Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

Máy Chủ Mới- Sv LuXuRy

Anphatest : 8h ngày 6/12

OPEN BETA : 13h 7/12

💻 Thông tin tính năng mới

🔰 Hệ thống Boss Class tích hợp với sự kiện Khiêu chiến boss guild

🔰 Chức năng đổi đồ exl, đồ thần mới lạ

🔰 Even hỗn chiến, đấu trường thần ma, đại chiến guil

🔰 Hệ thống tiệc rượu mới lạ hấp dẫn

🔰 Item Custom có chọn lọc cực đẹp ko quá màu mè

🔰 Các Sét Đồ Theo Cấp Bậc và tổng hợp các loại wing cực đẹp

NẠP TÍCH LŨY nhận mốc nạp

( tỉ lệ nạp x50% ngày đầu tiên )

100K 1 Ring + 9 tùy chọn 3 Options + 1000 Cống Hiến
200K 1 Ring + 1 Pen + 9 tùy chọn 3 Options + 2000 Cống Hiến
500K 1 Sét 380 + 9 2 Options + Luck + 1 Vũ Khí Cấp 7 2options + 4000 Cống Hiến
1000k 1 Wing 2.5 + 9 1options + 1 VK Rồng + 9 Luck 3 options + 8000 Cống Hiến
2000k 1 Sét Sk 400 + 13 3 Options + 3 dòng sk 1 + 12000 Cống Hiến, Nâng Cấp W 2.5 lên Wing 3 
3000k 1 wing 4 2op  + 10.000 Cống Hiến + Vũ Khí Rồng 2 3op
4500k Nâng Cấp Từ Sét 400, Lên Huyết Thần Sk 2 Dòng + 20.000 Cống Hiến 
5500k 1 Wing 5 2op + ( Pét Ngựa Ma Siêu Cấp )  + 30.000 Cống Hiến
6500k Nâng Cấp Từ Huyết Thần Lên Hắc Thần Full Sk 3 + 30.000 Cống Hiến
8500k Nâng Cấp Từ Sét Hắc Thần, Lên Thiên Sứ, Sk 3 + 1 Thú Siêu Cấp + 50.000 Cống Hiến
10000k Nâng Cấp Từ Sét Thiên Sứ, Lên Lam Thần, Sk 4 + 1 Thú Siêu Cấp + 50.000 Cống Hiến

 

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

 •     
 • 100k/1SET ĐỒ FULL( NẾU SOCKET + 100k)
 •     
 • PHÍ ĐỔI WING: 50K/1WING
 •     
 • 50K/ 1 VŨ KHÍ (CÓ SOCKET 100k)
 •     
 • ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP
 •     
 • HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO
 •     
 • KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ZALO 0374622938 ZAII NGOAN MỌI THẮC 


 


           2. Đua Top Ngày Đầu Open

                 7/12

        Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

             (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)
  

TOP
            

                                     Phần Thưởng                                     


            
             Tên Nhân Vật              

1


            

 300.000 Wcoin + 5000 Cống Hiến + 1 VK cấp 7 1op


            
 
2  200.000 Wcoin  + 3000 Cống Hiến

 

 

 

3
            

 100.000 Wcoin  + 2000 Cống Hiến


            
 
4-5 50.000 Wcoin  + 1000 Cống Hiến


             

 

             3. TOP NẠP NGÀY ĐẦU OPEN

                        NẠP TỐI THIỂU 1000K

              (Kết Thúc 15h - 7-12)

 

  Top 
            

                             Phần Thưởng                                


            
             Tên Nhân Vật              
1
            

Wing 3  + 13 3op + 5000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 2op 


            
 

            

2


            
Wing 3 + 0 1op + 4000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 1op  
3
            

Wing 2.5 + 14 2op + 2000 Cống Hiến + 1 sét đồ cấp 3 1op


            
 

             4. Đua Top Ngày 2 Open

                            7/12 

     Dựa trên bảng xếp hạng ( Tính lv 400)

           (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
                                  Tên Nhân Vật                                       
1
            

 + 5000 Cống Hiến + 50b 50s 50chao            


            
 

            

2


            
 + 3000 Cống Hiến + 30b 30s 30chao     

            

3


            
 + 2000 Cống Hiến + 15b 15s 15chao     

            

4 - 5


            
 + 1000 Cống Hiến + 10b 10s 10chao   
            

 

 

           

 


            

             5. Top Class Ngày  8/12/2021

                (1 IP chỉ nhận đc 1 TOP)

 

          Top         
            

Phần Thưởng


            
  Tên Nhân Vật                
DW
            

 1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options                   


            
 
DK
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
EF
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
SUM
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
MG
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 
DL
            

1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options


            
 

            

RF


            
1 Vũ khí 380 + 9 Luck 2 Options  

            6. Top Devil

  (từ ngày 7/12 đến 13h ngày 9/12)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

 5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến   


            
                 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3 5000 Cống Hiến
            

 


            

            7. Top BLOOD

  (từ ngày 7/12 đến 13h ngày 9/12)

         1 IP chỉ nhận đc 1 TOp

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

 5 Thép Thiên Đường - 10000 Cống Hiến       


            
 
2 3 Thép Thiên Đường - 8000 Cống Hiến 
            

 


            
3 5000 Cống Hiến
            

 


            

             8. Top Tu TIên

  (từ ngày 7/12 đến 13h ngày 9/12)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên Nhân vật                    
1
            

10 Rương Vũ Khí + 20.000 Cống Hiến


            
 
2
            

7 Rương Vũ Khí + 15.000 Cống Hiến


            
 
3
            

4 Rương Vũ Khí + 10.000 Cống Hiến


            
 

            9. Top GUILD

  (từ ngày 7/12 đến 13h ngày 9/12)

         ( Guild Trên 5 Thành Viên acc chính)

 

        Top      
            

                      Phần thưởng                


            
                    Tên GUILD                    
1
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 2Op +Luck  + 3 SK Trống

 

            

3.000.000 Wcoin +30 Thép Thiên Đường


            
 
2
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 2 Op + Luck  + 3 SK Trống

 

            

2.000.000 Wcoin + 20 Thép Thiên Đường


            
 
3
            

Chủ Guild: 1 Vũ Khí 400 + 1Op +Luck  + 3 SK Trống

 

            

1.000.000 Wcoin + 10 Thép Thiên Đường


            
 

            10. Top Master

  (từ ngày 7/12 đến 13h ngày 9/12)

          1 IP chỉ nhận đc 1 TOP

 

Top
            

Phần thưởng


            
Tên Nhân vật
              1              
            

3 NL 2.5 Tự Chọn   + 30B + 30S+ 30C  


            
 
2 2 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C
            

 


            
3 1 NL 2.5 Tự Chọn + 30B + 30S+ 30C
            

 


            

            11. Top Phú Hộ đến 17h Ngày 9/12/2021
    

 

             Top            
            

                                       Phần thưởng                                     


            
             Tên Nhân vật                 
1
            

1 Wings 4 + 13  + Luck + Full + 1 Vũ Khí Rồng 2  2op + 10000 Cống Hiến


            
 
2
            

1 Wings 4  +11 + Luck + 2 Options + 1 Vũ Khí Rồng 2 1op + 8000 Cống Hiến 


            
 
3
            

1 Wings ss8 + 9 + Luck  + 1 Options +  1 Vũ Khí Rồng 1op + 5000 Cống Hiến


            
 

 

 

Lưu ý: Nạp tối thiểu trên 2m

 

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 6.16
Experience300x
Master Experience50x
Drop50%
Total Accounts115
Total Characters141
Total Guilds3

Donate+

CharacterDonate
LuanDzaj1,000,000
Gioo1,000,000